Р?шення для керування друком ? документооб?гом

ac米兰vs罗马历史记录:Послуги ?нтелектуального керування документооб?гом Smart Managed Document


Послуги ?нтелектуального керування документооб?гом Smart Managed Document

Оптим?зац?я документооб?гу для зменшення витрат ? покращення ефективност?

2010年开奖历史记录 www.bjhij.tw 47 % прихованих витрат криються саме в керуванн? документооб?гом.* З OKI ц? витрати можна легко досл?дити та скоротити. Послуги ?нтелектуального керування документооб?гом Smart Managed Document Services розроблен? для п?дпри?мств ? передбачають застосування принцип?в керування друком до процесу документооб?гу у вс?й орган?зац??.


Основним принципом Smart Managed Document Services ? усунення активно? участ? персоналу в процес? обробки документац?? шляхом ?? оцифровування для пришвидшення та спрощення арх?вац??, в?дновлення та розповсюдження в орган?зац?? в межах над?йно захищено? ?нфраструктури.


OKI проанал?зу? нараз? наявн? процеси керування документооб?гом ? надасть р?шення для ?х оптим?зац?? та п?двищення ?х ефективност?.

47_в?дсотк?в_прихованих_витрат_криються_в_керуванн?_документооб?гом

Комб?нац?я апаратного та програмного забезпечення OKI гаранту? ефективн?сть виконання та впровадження процес?в обробки, розповсюдження, друку документ?в та керування ними, що п?двищу? продуктивн?сть роботи персоналу.


За допомогою платформи sXP (?нтелектуально? масштабовано? платформи), робота яко? забезпечу?ться р?зними веб-службами, можна забезпечити ?нтеграц?ю свого МФП з корпоративними програмами чи р?шеннями сторонн?х виробник?в. Дов?ривши продуктивн?сть свого б?знесу платформ? sXP, можна оптим?зувати б?знес-процеси, пов’язан? з великою к?льк?стю документац??.

Вигода для вашого б?знесу

Застосовуючи ц?л?сний п?дх?д, OKI може вдосконалити вс? етапи процесу документооб?гу за допомогою р?шення, повн?стю придатного для ?ндив?дуального налаштування, з метою п?двищення ефективност? та сутт?вого впливу на продуктивн?сть вашого б?знесу й водночас подбати про заощадження кошт?в для орган?зац?? будь-якого розм?ру.

Спок?й ?з послугою ?нтелектуально? п?дтримки Smart Support

Smart Support ? нев?д’?мною частиною пакета послуг ?нтелектуального керування документооб?гом Smart Managed Document Services ? пропону? повне обслуговування. Це забезпечу? дистанц?йний контроль за техн?чним обслуговуванням ? безпереб?йн?стю роботи ваших пристро?в шляхом сво?часного надання витратних матер?ал?в та вир?шення пов’язаних ?з техобслуговуванням проблем ? несправностей, часто ще до того, як ви про них д?зна?теся.


OKI п?дтриму? сво?х кл??нт?в на кожному етап? роботи. Зв’язок ?з нашими менеджерами з роботи з кл??нтами п?дтриму?ться протягом усього робочого процесу, вони дбають про в?дпов?дну п?дготовку вашого персоналу та його об?знан?сть щодо користування нашим зручним програмним забезпеченням. Ус? пристро? працюють у режим? пост?йного мон?торингу, ? за необх?дност? викону?ться ?х техн?чне обслуговування, дистанц?йно або на м?сц?.

Оптим?зуйте пов’язан? з друком потреби, п?двищуючи таким чином продуктивн?сть ? заощаджуючи сво? кошти

Шляхом виконання структурованого процесу OKI знаходить оптимальне р?шення для документооб?гу у ваш?й орган?зац??. Ми вивча?мо та анал?зу?мо ваш? поточн? робоч? процеси в кожному в?дд?л? та рекоменду?мо ?нтегроване р?шення, що по?дну? в соб? прогресивн? пристро? для друку та програмне забезпечення для безпеки й ефективност? процес?в надходження документац??, ?? обробки й передач?.


Завдяки пост?йному керуванню, перегляду п?дход?в та впровадженню нових р?шень з нашого боку ваш? процеси документооб?гу сво?часно адаптуватимуться до зм?н у ваш?й орган?зац??.

  *ALL Associates Group?– компан?я розм?ром в?д 500 до 5 000?прац?вник?в у вс?х сферах д?яльност?

Зв’язатися з OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube Facebook